REPUBLIČKA SAVJETODAVNA SLUŽBA U BILJNOJ PROIZVODNJI:

Regionalni centar Podgorica:

Stanišić Vukota, Rukovodilac Savjetodavne službe,

Tel: 020/206-710, 069/335-127

Grbavčević Ljiljana, 069/335-089

Nikolić Branka, 069/335-088

Radunović Dragana, 069/335-087, [email protected]

Regionalni centar Herceg Novi:

Martić Mileva, 031/323-344, 069/335-175

Regionalni centar Bar:

Kontić Slavica, 030/313-630, 069/374-173

Vuksanović Miloš, 069/335-090, [email protected]

Regionalni centar Cetinje:

Zuber Danijela, 041/235-376, 069/335-094, [email protected]

Regionalni centar Nikšić:

Grozdanić Rajko, 040/201-122, 069/339-119

Giljen Branka, 069/335-214, [email protected]

Regionalni centar Bijelo Polje:

Veličković Nebojša, 050/486-699, 069/335-125

Bubanja Svetlana, 069/335-126

[email protected]

Regionalni centar Berane:

Popović Vladimir, 051/235-408, 069/335-118

Jočić lvona, 069/335-092

Grubović Darinka, 069/335-095

Šćekić Radoman

[email protected]

 

SLUŽBA ZA SELEKCIJU STOKE:

Republički centar Podgorica, Trg kralja Nikole bb

Gojko Babović, 020-265-337, 067-288-084, [email protected]

Ranko Bogavac, 067-546-548

Velibor Rabrenović, 067-288-036, [email protected]

Regionalni centar Bar -

Vitomir Zindović 030-312-965, 067-244-349, [email protected]

Regionalni centar Nikšić –

Sonja Baćović 040-212-942, 067-598-757, [email protected]

Regionalni centar Berane –

Ljiljana Martić 051-233-301, 067-244-112, [email protected]

Regionalni centar Bijelo Polje –

Momčilo Kuveljić 050-487-009, 067-229-046, [email protected]

Regionalni centar Pljevlja –

Milka Terzić 052-353-505, 067-286-322, [email protected]