REPUBLIČKA SAVJETODAVNA SLUŽBA U BILJNOJ PROIZVODNJI:

Regionalni centar Podgorica:

Stanišić Vukota, Rukovodilac Savjetodavne službe,

Tel: 020/206-710, 069/335-127

Grbavčević Ljiljana, 069/335-089

Nikolić Branka, 069/335-088

Radunović Dragana, 069/335-087, extension-pg@t-com.me

Regionalni centar Herceg Novi:

Martić Mileva, 031/323-344, 069/335-175

Regionalni centar Bar:

Kontić Slavica, 030/313-630, 069/374-173

Vuksanović Miloš, 069/335-090, extension-br@t-com.me

Regionalni centar Cetinje:

Zuber Danijela, 041/235-376, 069/335-094, ab-ct@t-com.me

Regionalni centar Nikšić:

Grozdanić Rajko, 040/201-122, 069/339-119

Giljen Branka, 069/335-214, extension-nk@t-com.me

Regionalni centar Bijelo Polje:

Veličković Nebojša, 050/486-699, 069/335-125

Bubanja Svetlana, 069/335-126

extension-bp@t-com.me

Regionalni centar Berane:

Popović Vladimir, 051/235-408, 069/335-118

Jočić lvona, 069/335-092

Grubović Darinka, 069/335-095

Šćekić Radoman

extension-ba@t-com.me

 

SLUŽBA ZA SELEKCIJU STOKE:

Republički centar Podgorica, Trg kralja Nikole bb

Gojko Babović, 020-265-337, 067-288-084, goleb@t-com.me

Ranko Bogavac, 067-546-548

Velibor Rabrenović, 067-288-036, selekcijapg@t-com.me

Regionalni centar Bar -

Vitomir Zindović 030-312-965, 067-244-349, vzindo@t-com.me

Regionalni centar Nikšić –

Sonja Baćović 040-212-942, 067-598-757, sonjab@t-com.me

Regionalni centar Berane –

Ljiljana Martić 051-233-301, 067-244-112, martic@t-com.me

Regionalni centar Bijelo Polje –

Momčilo Kuveljić 050-487-009, 067-229-046, momokuveljic@t-com.me

Regionalni centar Pljevlja –

Milka Terzić 052-353-505, 067-286-322, milka.t@t-com.me